Miksi lumilinko ei käynnisty? Ongelmanratkaisu

Jos lumilinko ei käynnisty, syy voi olla sytytystulpassa, bensaletkussa, moottorin hihnassa tai bensan laadussa. Yleensä vian etsiminen kannattaa aloittaa sytytystulpasta. Toinen helposti vioittuva osa on lumilingon hihna. Jos kyseessä on sähkölumilinko, niin lumilingon akun kunton on syytä tarkistaa.

Syitä voi olla siis monenlaisia, kun lumilingosta etsitään vikaa. Kuluvat osat kuten sytytystulppa ja moottorin hihna kannattaa tarkistaa ensimmäisenä. Mutta jos lumilinko on ollut pitkään käyttämättömänä, niin vika voi olla muuallakin.

Lumilingon käynnistysongelmat voivat johtua muutamasta syystä.

Miksi polttomoottorilla varustettu lumilinko ei käynnisty?

Jos kyseessä on polttomoottorilla toimiva lumilinko, niin syytä käynnistysongelmaan kannattaa alkaa etsiä sytytystulpasta. Vika voi kuitenkin olla muuallakin, mutta tulppa on yleisin syy siihen, että lumilinko ei käynnisty.

Lumilingon moottorin sytytystulppa

Kun lumilinko ei käynnisty, niin ensimmäisenä kannattaa tarkistaa sytytystulpan kunto. Tulppa kannattaa vaihtaa, mutta jos et halua vaihtaa sytytystulppaa aivan heti, voit katsoa tulpan kärkeä. Jos tulpan kärki on märkä, polttomoottori saa liikaa bensiiniä. Vika saattaa tällöin olla kaasuttimessa.

Jos sytytystulpan kärki on kokonaan valkoinen, niin voi olla että moottori ei saa tarpeeksi bensiiniä. Vikaa kannattaa etsiä siis kaasuttimen tai bensansyötön puolelta. Tulpan kärjen pitäisi olla vaaleanruskea, silloin bensiiniä tulee sylinteriin tarpeeksi.

Myös sytytystulpan kärkiväli kannattaa tarkistaa, sillä noin 0,7-0,8mm on hyvä kärkiväli tulpalle. Jos kärkiväli on liian suuri, niin kipinää ei pääse välttämättä syntymään tai se on liian heikko. Tulpan kärkiväliä voi säätää taivuttamalla tulpan metallikärkeä sen toista kärkeä kohti. Kannattaa kuitenkin ottaa tulppa kokonaan irti ensin, jotta minimoit sähköiskun riskin. Tulpalle tulee suuri jännite, ja sähköisku voi olla vaarallinen.

Tarkista lumilingon bensaletku

Joskus lumilingon käynnistyksessä olevat ongelmat voivat johtua bensaletkun tukkeutumisesta. Läpinäkyvästä bensaletkusta on helppo etsiä tukoksia, mutta jos letkusta ei näe läpi, kannattaa ottaa letku irti ja puhaltaa sen läpi esimerkiksi paineilmaa. Tällä tavalla tukos todennäköisesti poistuu. Bensiiniä saattaa roiskua tässä, joten puhaltamisen aikana kannattaa olla tarkkaavainen.

Vaihda vanha bensiini uuteen

Vanha bensiini saattaa olla ongelma etenkin, jos lumilinko on ollut käyttämättä pitkän aikaa. Jos lumilinko on seissyt varastossa kesän ajan, niin bensiini voi olla mennyt huonoksi. Tällöin bensatankki kannattaa tyhjentää ja laittaa uudempaa bensiiniä tilalle.

Puhdista tai vaihda bensansuodatin

Myös bensansuodattimessa voi olla ongelma. Jos tankissa oleva bensiini on päässyt vanhentumaan, niin myös bensansuodatin on täyttynyt vanhalla bensalla. Tällöin suodatin täytyy puhdistaa, jotta vanhan bensiinin saa ulos ja uutta puhdasta tilalle.

Joskus bensansuodattimen vaihto voi olla paras ratkaisu. Suodatin on tehty yleensä pahvista, joka päästää bensiinin lävitsee ja nappaa roskat pintaansa. Ajan kanssa suodattimen pahvi vanhenee ja menettää läpäisykykynsä, tämä voi vaikuttaa bensansyöttöön.

Tarkista lumilingon kaasutin

Huono bensansaanti voi johtua tukkeutuneesta kaasuttimesta. Kaasarissa saattaa olla roska tai huonoksi mennyt bensiini on jäänyt kaasuttimeen. Kannattaa siis avata kaasutin ja puhaltaa sen läpi paineilmaa käyttäen, jotta mahdolliset tukokset poistuvat. Myös kaasuttimen säädöt kannattaa tarkistaa.

Puhdista moottorin ilmansuodatin

Voit korjata käynnistysongelman puhdistamalla tai vaihtamalla moottorin ilmansuodattimen. Ilmansuodatin pitäisi vaihtaa tasaisin väliajoin, sillä roskat tukkivat sen. Käytön myötä ilmansuodattimen teho vähenee, jolloin se ei enää suodata ilmaa tarpeeksi hyvin. Jos moottori ei saa tarpeeksi ilmaa, sytytystulppa voi kastua. Tällöin moottorin saama bensiinin ja ilman seos ei ole oikea, koska bensaa tulee moottoriin liikaa.

Lumilingon moottorin hihna

Yksi lumilingon herkimmin kuluvista osista on moottorin hihna, joka pyörittää lumilingon koneistoa sekä lisälaitteita, kuten laturia. Hihnan löystyminen tai katkeaminen ei estä moottorin käynnistymistä, mutta se voi aiheuttaa ongelmia lumilingon koneiston toiminnassa. Kaira ei välttämättä syötä lunta lumilingon sisään kuten pitäisi, ja lumilingon pyörät eivät vedä.

Tarkista lumilingon akku

Jos lumilingossa on sähköstartti, niin yksi syy käynnistysongelmiin voi olla tyhjä akku. Jos starttimoottori ei pyöri tai se pyörii laiskasti, kannattaa tarkistaa akun virta. Akkua kannattaa ladata ennen lumilingon käynnistämistä, jos linko on ollut pitkään käyttämättä kesän aikana.

Lumilingon moottori tai kaasutin voi olla liian kylmä

Kovilla pakkasilla lumilinkoa voi olla hankala käynnistää, sillä moottori tai kaasutin on yksinkertaisesti liian kylmä. Tämä voi olla ongelma etenkin, jos säilytät lumilinkoa kylmähallissa tai autotallissa, jossa ei ole lämmitystä. Moottoria ja kaasaria voi yrittää lämmittää esimerkiksi hiustenkuivaimella tai kuumailmapuhaltimella.

Muut lumilingon sähköongelmat

Sytytystulpan vikojen ja akun tyhjentymisen lisäksi lumilingossa voi olla muita sähköongelmia, jotka estävät käynnistymisen. Esimerkiksi lumilingon moottorin magneetossa voi olla ongelma, joka aiheuttaa sytytyksen ajoituksen pieleen menemisen.

Kannattaa myös tarkistaa kaikki sähköliitännät sekä mahdolliset sulakkeet. Usein ongelma voi löytyä todella helposti jostakin johdon liitännästä tai sulakkeen palamisesta.

Ongelma on usein sytytystulpassa. Esimerkiksi kärkiväli on hyvä tarkistaa.

Miksi sähkölumilinko ei käynnisty?

Sähkölumilingon käynnistysongelmiin on olemassa muutamia syitä. Sähköisen lumilingon pääkomponentit ovat akku, nopeudensäädin ja moottori. Siksi vikaa kannattaa alkaa etsiä näistä kolmesta paikasta.

Sähkölumilingon akku

Sähköllä toimivien laitteiden akut eivät kestä ikuisuuksia, ja joskus akku voi mennä epäkuntoon. Jos kyseessä on litiumakku, niin se pitäisi ladata täyteen jokaisella latauskerralla. Litiumakkua ei saisi myöskään päästää täysin tyhjäksi. Jos säilytät lumilinkoa kesän yli, niin akku kannattaa pitää noin 80 prosenttia täynnä.

Akun toiminnan voi tarkistaa mittaamalla sen jännitteen yleismittarilla. Jos akku on täyteen ladattu, niin jännitteen pitäisi olla lähellä akun toimintajännitettä. Yleensä sähkölumilingot toimivat noin 40 voltin akulla.

Sähkölumilingon nopeudensäädin

Sähköllä toimivassa lumilingossa on elektroninen nopeudensäädin. Nopeudensäätimen tehtävä on kontrolloida harjattoman sähkömoottorin nopeutta. Nopeudensäätimen testaaminen vikojen varalta on haastavaa, joten akun ja moottorin testaaminen on helpompaa. Jos vika ei ole akussa tai moottorissa, niin silloin on mahdollista, että nopeudensäätimessä on jotain pielessä.

Ennen nopeudensäätimen vaihtamista kannattaa kuitenkin tarkistaa liittimet ja kytkimet. Jos esimerkiksi nopeudensäätimen kytkin on hajalla, se aiheuttaa lumilingolle ongelmia. Virtakytkin ja johdot on huomattavasti helpompi ja halvempi uusia kuin vaikkapa nopeudensäädin tai moottori.

Sähkölumilingon moottori

Sähköllä toimivassa lumilingossa on harjaton moottori, jonka avulla sähkölumilinko saa kairan pyörimään todella nopeilla kierroksilla. Harjattomalle moottorille menee kolme johtoa, joten moottorin voi testata helposti yleismittarilla.

Moottorin testaaminen yleismittarilla käy helposti. Toinen yleismittarin johto kiinnitetään yhteen kolmesta moottorin johdosta, minkä jälkeen yleismittearin toinen johto asetetaan koskemaan moottorin muita johtoja vuorotellen. Jos virta kulkee kaikkien läpi, moottori on kunnossa.

Saman toimenpiteen voi tehdä harjattoman moottorin kaikille kolmelle johdolle, jotta kaikki mahdolliset yhdistelmät tulee testattua. Jos jokin yhdistelmä ei toimi, ja virta ei kulje moottorin läpi, niin voi olla, että moottori on hajalla. Moottorin toimintaa voi testata myös pyörittämällä sitä. Jos moottori ei pyöri pehmeästi, se voi olla hajalla.

Moottorin testaaminen kannattaa suorittaa siten, että lumilingossa ei ole akkua. Moottorin äkillinen käynnistyminen voi olla vaarallista.

Sähköumilingon käynnistysongelmat voivat johtua esimerkiksi vahingoittuneesta moottorista tai huonosta akusta.

Yhteenveto lumilingon käynnistysongelmista

Bensiinimoottorilla toimivan lumilingon käynnistysongelmat voivat johtua monesta syystä, mutta yleensä vika on sytytystulpassa tai polttoaineensyötössä. Vian etsiminen kannattaakin aloittaa noista kahdesta paikasta.

Vanhentunut bensiini on myös yksi yleinen syy, miksi lumilinko ei suostu käynnistymään. Linkoa säilytetään yleensä kesän ajan autotallissa tai vajassa, joten bensiini pääsee vanhenemaan. Bensatankin ja polttoainejärjestelmän puhdistaminen auttaa. Toisinaan ongelma voi olla lumilingon moottorin kaasuttimessa, silloinkin puhdistaminen on tarpeen, mutta myös kaasarin säädöt kannattaa tarkistaa.

Polttomoottorilingon ja sähkölumilingon käynnistysongelmat johtuvat yleensä eri syistä. Vanha bensiini voi olla yksi syy, miksi bensalumilinko ei käynnisty.

Sähkölumilingon käynnistysongelmat voivat johtua akun huonosta kunnosta tai alhaisesta latauksesta. Myös moottorissa tai nopeudensäätimessä saattaa olla vika, mutta johdot ja liitännät kannattaa tarkistaa ensin. Jos vika on liitännässä tai esimerkiksi virtakytkimessä, niin ongelma on huomattavasti helpompi ja halvempi korjata.

Lue myös: Miten lumilinko toimii? Lumilingon osat ja toiminta

Lue myös: Paras lumilinko 2022 – Työnnettävät lumilingot vertailussa

4 kommenttia artikkeliin ”Miksi lumilinko ei käynnisty? Ongelmanratkaisu

  1. Paluuviite: Miten lumilinko toimii? Lumilingon osat ja toiminta | Projektiloota

  2. Paluuviite: Joulukuusen kuljettaminen auton katolla | Projektiloota

  3. Paluuviite: Paras lumilinko 2022 – Työnnettävät lumilingot vertailussa | Projektiloota

  4. Kun lumilinko ei käynisty, yksi yleinen syy on että bensan seassa on vettä ja tankista lähtevä letku on jäässä. Tukan kuivaajalle sulatettava.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s