Miten lumilinko toimii? Lumilingon osat ja toiminta

Lumilinko toimii joko polttomoottorin tai sähkömoottorin voimalla. Moottori pyörittää kairaa tai kairoja. Yleensä kairoja on lumilingossa joko yksi tai kaksi, riippuen siitä onko kyseessä yksivaihe- vai kaksivaihelinko. Kairat ohjaavat lumen torveen, joka heittää lumet lingon sivulle.

Tavallisen lumilingon toimintaperiaate ei ole kovin monimutkainen, ja kaikki lumilingot toimivat enemmän tai vähemmän samalla tavalla. Käyttövoiman suhteen löytyy kuitenkin eroja, sillä toiset lingot toimivat polttomoottorilla ja toiset taas harjattomalla sähkömoottorilla.

Lumilinkoja on polttomoottorikäyttöisiä ja sähkökäyttöisiä.

Lumilinkojen ominaisuuksista löytyy eroja myös sen perusteella, miten niiden käyttötapa on suunniteltu. Käsin työnnettävät lumilingot eroavat käyttönsä puolesta paljon lumilingoista, jotka voi asentaa traktorin perään. Toimintaperiaate on molemmissa kuitenkin sama.

Miten käsikäyttöinen lumilinko toimii?

Lumilinko voi olla joko käsin työnnettävä tai traktoriin kiinnitettävä. Käsikäyttöinen lumilinko toimii joko polttomoottorin tai sähkömoottorin avulla, ja toimintaperiaate on jotakuinkin sama molemmissa.

Käsin työnnettävä lumilinko käynnistetään joko avaimella tai käynnistysnapilla. Sähkötoiminen lumilinko käynnistyy napin avulla, ja polttomoottorilla varustettu linko käynnistyy starttimoottorin avulla tai fyysisellä käynnistyksellä.

Käsikäyttöisten lumilinkojen toiminnoissa voi olla joitakin eroja. Joissakin lumilingoissa voi olla vaihteet, ja toisissa ei ole vaihteita. Vaihteiden avulla voidaan säätää lumilingon nopeutta, sillä joissakin työnnettävissä lumilingoissa on vetävät renkaat. Vetävät pyörät ovat hyvä toiminto etenkin painavassa ja kookkaassa lumilingossa, sillä ison laitteen työntäminen lumessa voi olla haastavaa.

Lumilingoissa voi olla myös muita ominaisuuksia. Joissakin käsin työnnettävissä lumilingoissa voi olla esimerkiksi lämmitettävät käsikahvat. Lämmitetyt kahvat auttavat talvipakkasilla, kun kädet meinaavat jäätyä lingon kahvoihin kiinni.

Käsikäyttöisessä lumilingossa voi olla myös työvalo keulassa. Valo auttaa talven pimeissä illoissa, kun työalueella ei ole muuta valoa.Työvalo saa virtansa joko bensiinimoottorin kautta tai sähköisessä mallissa lumilingon akusta. Sähkökäyttöisessä lumilingossa täytyy ottaa huomioon, että akku kuluu loppuun hieman nopeammin työvalon ollessa päällä.

Käsikäyttöinen lumilinko voi olla näppärä työkalu esimerkiksi pihatien puhdistamiseen.

Miten polttomoottorilumilinko toimii?

Käsin työnnettävä lumilinko voi olla varustettu joko polttomoottorilla tai sähköllä toimivalla moottorilla. Polttomoottorilla varustettu linko käyttää yleensä nelitahtimoottoria, jossa on yksi sylinteri.

Polttomoottorilumilinko käynnistetään joko sähköstartilla tai polkimella. Joissakin malleissa on molemmat käynnistystavat. Jos sähköstartti ei jostakin syystä toimi, niin poljinkäynnistys on kätevä olla varalla. Sähkökäynnistystä varten lumilingossa on oma akku starttimoottorille, yleensä polttomoottorilla toimivan lumilingon akun jännite on 6 volttia.

Käyttövoima siirretään polttomoottorilta hihnan kautta lumilingon vaihteistoon. Vaihteistolta voima siirretään lumilingon kairoihin ja renkaille, jos lingossa on vetävät pyörät. Hihna pyörittää vaihteiston lisäksi muita laitteita, esimerkiksi laturia, jos lingossa on sellainen. Lumilingon hihna on laakereiden lisäksi yleisin osa, joka täytyy vaihtaa linkoon.

Lumilingossa on vipu, jonka avulla lingon laitteiston, eli kairat saa liikkeelle ja pyörimään. Kyseisen vivun onkin hyvä olla käynnistyksen aikana asennossa, jossa kairat eivät pyöri. Tällä tavalla vältetään lumilingon koneiston äkillinen pyörähtäminen käynnistyksen yhteydessä. Vipua kannattaakin käyttää siis vasta lumilingon käynnistämisen jälkeen.

Kaasuvivun avulla lumilingon moottorin nopeutta pystyy säätelemään. Mitä enemmän kierroksia moottorilla on sitä nopeammin lingon kairat pyörivät. Nopeat kierrokset voivat tulla tarpeeseen, jos lunta on paljon ja kinokset suuria.

Jos lumilingossa on vetävät pyörät, niin ajamiselle löytyy oma vipunsa. Vivun avulla pystyt säätelemään renkaiden pyörimisnopeutta. Isoja kinoksia lingotessa vauhtia kannattaa olla vähän. Rauhalliset liikkeet ovat tärkeitä ahtaissa paikoissa ja jos olet aloitteleva käsikäyttöisen lingon käyttäjä.

Polttomoottorilla toimivat lumilingot ovat usein kaksivaiheisia.

Miten sähkölumilinko toimii?

Sähkölumilinko toimii pääpiirteittäin samalla tavalla kuin polttomoottorilla varustettu linko. Polttoaineella toimivan moottorin tilalla on vain harjaton sähkömoottori, ja polttoainetankkia ei ole, sillä linko saa virtansa ladattavasta akusta. Yleensä sähköllä toimivan lumilingon akun jännite on 40 volttia.

Lumilingon toiminta-aika riippuu akun tilavuudesta, joten mitä isompi akku lingossa on sitä pidempään pystyt tekemään töitä ilman lataamista tai akun vaihtoa. Myös lumilingon pyörintänopeus ja lisälaitteiden käyttäminen vaikuttaa akun kestoon.

Sähköisissä lumilingoissa ei ole vaihteistoa, vaan moottorin teho välitetään suoraan moottorin akselilta hihnan kautta lumilingon pyörivälle kairalle. Pyörimisnopeutta voidaan säätää portaattomasti elektronisen nopeudensäätimen avulla. Hihnan avulla ei myöskään pyöritetä lisälaitteita, sillä ne saavat virtansa suoraan lumilingon akusta.

Sähkölingossa on usein pimeällä työskentelyä helpottava ajovalo, jonka avulla näkee lumilingon eteen. Sen sijaan vetäviä pyöriä ei yleensä sähkölumilingossa ole, koska se on rakenteeltaan polttomoottorilinkoa kevyempi.

Sähkölumilingot ovat yleensä yksivaihelinkoja.

Miten traktorin perään tuleva lumilinko toimii?

Traktorin perään kiinnitettävä lumilinko saa käyttövoimansa traktorin edessä tai perässä olevasta nivelakselista. Akseli pyörittää lumilingon molempia kairoja, sillä traktorin perään kiinnitettävät lingot ovat lähes aina kaksivaiheisia. Lumilingon pyörimisnopeutta sekä sen korkeutta voi säätää traktorin ohjaamosta.

Traktoriin kiinnitettävä lumilinko on käsikäyttöistä linkoa kookkaampi, sillä työkoneeseen pystyy luonnollisesti kiinnittämään isomman laitteen. Lumilinkoa pystyy myös ohjaamaan suoraan traktorin hytistä, joten ulos traktorista ei täydy välttämättä mennä talvipakkasilla.

Eri mallisissa lingoissa on toki eroavaisuuksia. Esimerkiksi joissakin traktoriin kiinnitettävissä lingoissa on hytistä ohjattava lumikouru, kun taas toisissa kourua täytyy säätää manuaalisesti.

Traktoriin kiinni tuleva lumilinko on isokokoinen, ja sitä voi ohjata traktorin hytistä.

Mikä on yksivaihelumilingon ja kaksivaihelumilingon ero?

Yksivaihelumilinko ja kaksivaihelumilinko eroavat toisistaan siten, että yksivaihelingossa on ainoastaan yksi kaira, ja kaksivaihelingossa kairoja on kaksi. Toista kairaa kutsutaan puhaltimeksi. Yksivaihelingossa lumilingon kaira ohjaa lumen suoraan lumilingon edestä ylöspäin lingon lumikouruun. Kaksivaihelingossa kaira puskee lumen lingon perälle, missä puhallin heittää lumen ylös.

Yksivaihelingossa on vain yksi kaira, joka heittää lumen kouruun. (Kuva: YouTube – ReparClinic.com)

Kaksivaihelinko on parempi, jos lunta on paljon. Pienemmissä kinoksissa yksivaihelumilinko on riittävä, sillä yksi kaira jaksaa heittää lingon edessä olevan lumimassan ylös kouruun.

Sähkölumilingot ovat yleensä yksivaiheisia, kun taas polttomoottorilla toimivat lumilingot ovat kaksivaiheisia.

Kaksivaihelingossa on kaksi kairaa, joista ensimmäinen työntää lunta linkoon. Toinen puhaltimeksi kutsuttu kaira heittää lumen kouruun. (Kuva: YouTube – ReparClinic.com)

Miten lumilingon koko vaikuttaa työskentelyyn?

Lumilingon koko on yksi ratkaisevista tekijöistä, mitä tulee lingon hankkimiseen. Leveämmät lumilingot pystyvät puhdistamaan suuremman alueen kerrallaan, ja kapeammat lingot puolestaan mahtuvat pienempiin paikkoihin ja ovat tarkempia.

Myös lumilingon korkeus on ratkaiseva tekijä, sillä suuaukon korkeus määrittää sen, miten suuria kinoksia lingolla pystyy puhdistamaan. Sähkölumilingoissa työkorkeus on noin 30cm, kun taas polttomoottorilingoissa työkorkeus voi olla jopa 50cm.

Lingon koko riippuukin siis pitkälti siitä, miten isoa aluetta olet linkoamassa. Pieni sähkölinko voi riittäää hyvin vaikkapa pihatien puhdistamiseen, mutta isommat alueet vaativat kookkaamman lingon. Myös kesäsäilytys täytyy ottaa huomioon, sillä lumilingolle täytyy löytyä sopiva tila.

Lumilingon koolla on väliä sen mukaan, minkälaista aluetta sillä halutaan puhdistaa.

Lumilingon torven, kourun tai putken käyttäminen ja suuntaaminen

Torvi, putki, kouru. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Noh, vakavasti puhuen lumilingon kouru on tärkeä osa linkoa. Torven avulla pystyy nimittäin suuntaamaan lumen heiton haluamalleen alueelle. Lumilingon putkea kääntämällä pystyy päättämään, heittääkö linko lumet oikealle vai vasemmalle.

Esimerkiksi tietä auratessa tämä ominaisuus on hyödyllinen, sillä voit heittää lumen haluamallesi puolelle tietä. Lumilingon kanssa ei pääse syntymään myöskään kinoksia, kuten auratessa. Linko nimittäin heittää lumen laajemmalle alueelle, kun taas aura puskee lumet tien sivuun.

Suunnan vaihtamisen lisäksi myös lumilingon kourun heittokulmaa pystyy säätämään. Voit siis valita, miten pitkälle lumilinko heittää lumen.

Joissakin käsikäyttöisissä lingoissa lumikourun suuntaa pystyy säätämään lingon ohjaimista vivun avulla. Toisinaan kouru taas on käsin säädettävää mallia, jolloin sitä täytyy käydä manuaalisesti kääntämässä suoraan putkesta kiinni ottaen. Linko täytyy kuitenkin sammuttaa ensin ennen kuin torveen tarttuu. Käynnissä olevan lingon torveen koskeminen voi olla turvallisuusriski.

Toisissa malleissa lumilingon kouru on valmistettu metallista ja toisissa se on muovinen. Jos et puhdista kovin kivikkoista maastoa, ja linkoa ei käytetä montaa tuntia vuodessa, niin muovinen kouru saattaa kestää hyvin. Jos maasto on edes hieman kivisempää, niin metallinen putki on parempi. Yleensä metalliset lumikourut kestävät kauemmin.

Lumikourun avulla voit päättää, mihin suuntaan linko heittää lumet.

Lumilingon turvallinen käyttö

Ennen lumilingon käynnistämistä ensimmäistä kertaa on hyvä huomioida, että polttomoottorilumilingossa ei ole valmiiksi öljyjä sisällä. Kannattaakin siis lisätä öljyä moottoriin ennen käynnistystä, jotta koko laite ei leikkaa kiinni. Myös muihin liikkuviin osiin voi laittaa voiteluainetta.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa on syytä lukea myös lumilingon käyttöohjeet. Ohjeet lukemalla voi säästyä monelta vaivalta, kun lingon toiminta on jotenkuten selvillä jo ennen sen käynnistämistä. Myös lingossa olevat varoitustarrat kehottavat lukemaan lukemaan käyttöohjeet.

Lapsia tai eläimiä ei saa päästää käynnissä olevan lumilingon lähelle. Täytyy myös ottaa huomioon, että lumikourusta mahdollisesti lentävät kivet voivat tehdä pahaa jälkeä. Lumisuihku kannattaakin siis suunnata pois päin esineistä ja ihmisistä.

Käsikäyttöisen lumilingon kanssa työskennellessä on hyvä pitää suojalaseja päässä lentelevien kivien sekä muiden roskien varalta. Jos käytössä on polttomoottorilinko, niin suojalasien lisäksi on syytä pitää myös kuulosuojaimia päässä. Sähkölingon kanssa kuulosuojaimia kannattaa käyttää oman harkinnan mukaan, vaikka harjaton sähkömoottori onkin usein todella hiljainen.

Jos lumilinko menee tukkoon, sitä ei pidä ikinä avata kättä käyttämällä. Kättä ei pidä milloinkaan työntää lumilingon sisään, sillä lingon liikkuvat osat ovat todella vaarallisia. Monien linkojen mukana tuleekin pieni lapio, jolla pystyy puhdistamaan lingon kätevästi. Esimerkiksi, jos lingon lumikouru menee tukkoon, voit avata sen kätevästi lapion avulla.

Lumilingon kouru kannattaa suunnata niin, että lumi ei pöllyä esimerkiksi autojen päälle.

Yhteenveto siitä, miten lumilinko toimii

Lumilinkoja on monenlaisia, ja ne kaikki toimivat omalla tavallaan. Perusperiaate on kaikissa kuitenkin sama. Moottori pyörittää kairaa, joka työntää lumen lingon sisään. Lumilingon kouru puolestaan heittää lumen pois kolattavasta paikasta.

Eri linkojen ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan, miten valmistaja on on suunnitellut ne. Joissakin lingoissa on enemmän ominaisuuksia kuin toisissa, ja jotkin lingot eivät edes tarvitse lisäominaisuuksia ollakseen hyviä työntekoon.

Lumilingon koko ratkaiseen sen, mikä linko on käyttäjälle sopivin. Joskus pieni linko voi olla riittävä, mutta toisinaan isompi linko on ainoa hyvä ratkaisu. Paljon on kiinni aurattavan alueen laajuudesta sekä lumimäärästä.

Joskus pienempi linko voi olla tarpeeksi iso pihan siistimiseen.

Turvallisuus kannattaa aina muistaa, kun linkoa käyttää. Lentelevät kivet ja roskat voivat olla todella nopeita ja lentää voimalla. Lingon lumisuihku on syytä suunnata pois päin taloista, autoista ja muista esineistä sekä ihmisistä. Lapsia ja eläimiä ei tulisi koskaan päästää käynnissä olevan lumilingon lähelle.

Käyttöohjeiden lukeminen ennen lingon käyttöä on myös hyödyllistä, samoin suojalasien ja kuulosuojaimien pitäminen käytön aikana. Ennen lingon käynnistämistä kannattaa varmistaa, että moottorissa on öljyä. Kourua ei myöskään saa puhdistaa käsin, vaan puhdistamiseen tarkoitetulla lapiolla.

Tässä onkin aika kattavasti asiaa siitä, miten lumilinko, sähkölumilinko ja traktorin perässä vedettävä lumilinko toimii. Eikun vaan lunta linkoamaan, kun uutta sataa!

Lähteet: YouTube – RepairClinic.com: How Does a Snowblower Work?

Lue myös: Paras lumilinko 2022 – Työnnettävät lumilingot vertailussa

Lue myös: Miksi lumilinko ei käynnisty? Ongelmanratkaisu

3 kommenttia artikkeliin ”Miten lumilinko toimii? Lumilingon osat ja toiminta

  1. Paluuviite: Miksi lumilinko ei käynnisty? Ongelmanratkaisu | Projektiloota

  2. Paluuviite: Joulukuusen kuljettaminen auton katolla | Projektiloota

  3. Paluuviite: Paras lumilinko 2022 – Työnnettävät lumilingot vertailussa | Projektiloota

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s