Miksi bensan hinta nousee ja mikä vaikuttaa hintaan?

Bensan hinta nousee, koska raakaöljyn hinta nousee. Esimerkiksi Ukrainan sota vaikuttaa öljyn hintaan. Myös koronarajoituksien purku on nostanut bensan kysyntää. Suomessa myös verotus vaikuttaa bensan hintaan paljon, noin 60-75 prosenttia bensan hinnasta on veroa. Moni muukin asia kuitenkin vaikuttaa hintaan.

Eri tekijöiden vaikutus on todellaki kova, sillä bensan hinta nousi koko vuoden 2021, ja hinta jatkaa todennäköisesti nousuaan vielä 2022. Bensan hinnan nousulla on monenlaisia vaikutuksia Suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaikutuksista laajemmin artikkelin lopussa.

Bensiinin hinta ei ole ollut matalalla viime aikoina. (Kuva otettu 23.11.2021)

Miksi bensan hinta nousee ja jatkaa nousuaan? Markkinat ja verotus vaikuttavat koronarajoitusten purun ohella bensiinin hintaan. Syitä hinnan nousulle on paljon, ja moni asia vaikuttaa hintaan. Maailmanmarkkinat on yksi suuri tekijä, joka vaikuttaa hintaa, mutta muitakin vaikuttavia tekijöitä on. Esimerkiksi Suomen kova polttoaineverotus vaikuttaa hintaan, sillä verotus on Euroopan korkeinta.

Moni muuttuva tekijä siis vaikuttaa hinnan nousuun, mutta tässä muutama päätekijä.

Miksi bensan hinta nousee raakaöljyn hinnan mukana?

Autoissa käytettävä bensa valmistetaan raakaöljystä, jota pumpataan kilometrien syvyydestä maan alta. Bensan hinta on siis riippuvainen raakaöljyn hinnasta, koska polttoaine valmistetaan öljystä. Nykyään bensaan lisätään toki muitakin aineita, kuten esimerkiksi biologisia ja ympäristölle ystävällisiä ainesosia. Bensiinin pääainesosa on kuitenkin öljy, ja siksi raakaöljyn hinta vaikuttaa paljon bensan hintaan.

Öljyä ei ole maapallolla loputtomasti, ja öljyä kuluu sitä mukaa, kun ihmiset polttavat ja jalostavat sitä erilaisiin tarkoituksiin. Osa öljystä palaa autojen moottoreissa, osa menee talojen lämmitykseen ja osa menee esimerkiksi muovin tuotantoon.

Nykyisten öljyvarantojen syntymiseen on kulunut aikaa miljoonia vuosia, joten uutta öljyä ei synny nopeasti. Ihmiset siis kuluttavat öljyä nopeammin, kuin mitä uutta öljyä ehtii syntyä. Siksi öljyn hinta nousee hieman koko ajan. Vaikutus on kuitenkin pieni, ja moni muu seikka vaikuttaa hintaan enemmän.

Arviot öljyn riittävyydestä ovat heitelleet jonkin verran 2000-luvulla. Joskus on arvioitu, että öljyä riittää vielä yli 70 vuodeksi nykykulutuksella. Maltillisemmat arviot ovat kertoneet öljyn riittävän vielä 50 vuoden ajaksi. Myös uusien öljyvarantojen löytyminen vaikuttaa hintaan laskevasti.

Raakaöljyn hinnan vaihtelulle voi olla monia syitä.

Miksi bensan hinta nousee Opecin päätösten myötä?

Opec on järjestö, johon kuuluu 14 maailman suurinta öljynviejää. Opecin tehtävä on pitää öljyn hinta sillä tasolla, että jäsenmaat saavat siitä parhaan mahdollisen hinnan. Järjestö siis estää jäsenmaita kilpailemasta öljyn hinnalla, jotta hinta pysyisi mahdollisimman korkealla koko ajan. 

Opec-jäsenvaltiot:

 • Algeria
 • Angola
 • Ecuador
 • Cabon
 • Irak
 • Iran
 • Kongo
 • Kuwait
 • Libya
 • Nigeria
 • Päiväntasaajan Guinea
 • Saudi-Arabia
 • Venezuela
 • Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Opec neuvottelee hintoja öljy-yhtiöiden sekä muiden öljyn ostajien kanssa. Kuten arvata saattaa, järjestö ei ole mikään pieni tekijä markkinoilla. Opec-maat tuottavat noin 40 prosenttia kaikesta maailman öljystä ja myyvät noin 60 prosenttia maailman öljystä.

Mikään ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki Opecin jäsenet pysyisivät yhdessä sovituissa hinnoissa. Joskus jäsenvaltiot haluavat kilpailla alhaisemmalla hinnalla, ja silloin ne myyvät enemmän öljyä halvemmalla hinnalla kuin mitä on sovittu. Opec onkin saanut paljon kritiikkiä osakseen, ja jotkut sanovat, että järjestö epävakauttaa öljymakkinoita. Opecia on myös luonnehdittu avoimeksi kartelliksi.

Muita suuria öljyntuottajia ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat, Kanada, Norja, Meksiko ja Venäjä. Ne eivät kuitenkaan ole Opec-jäsenmaita, joten myös ne pystyvät omilla toimillaan vaikuttamaan öljyn hintaan jonkin verran.

Kuvassa öljyä kuljettava juna Kanadassa. Kanada ei kuulu Opec-maihin, mutta on silti merkittävä öljyntuottaja.

Miksi Ukrainan sota vaikuttaa bensan hintaan?

Venäjän aloittama sota Ukrainassa nostaa raakaöljyn hintaa ja samalla myös bensan hintaa, koska länsimaat eivät voi enää ostaa halpaa öljyä Venäjältä. Korvaava raakaöljy täytyy siis saada muualta, koska Venäjä ei saa enää toimittaa sitä talouspakotteiden takia.

Politiikka ja konfliktit vaikuttavatkin bensan hintaan jonkin verran. Esimerkiksi Lähi-Idässä tapahtuvat konfliktit saattavat nostaa raakaöljyn ja samalla bensan hintaa ajoittain. Poliittisesti vakaissa maissa tuotetaan myös öljyä, mutta epädemokraattisten maiden osuus öljyntuotannossa on silti suuri.

Bensan hinta voi nousta sotien ja konfliktien takia muistakin syistä, sillä öljynjalostamoita ja muita kriittisiä kohteita vastaan voidaan harjoittaa sabotaasia. Sodassa on tärkeää katkaista vihollisen jakeluketjut, esimerkiksi polttoaineenjakelu. Ketju katkeaa samalla myös muilta bensan ja dieselin kuluttajilta, ei ainoastaan sotaan osallistuvilta tahoilta.

Sota ja konfliktit nostavat usein bensan hintaa. Vaikutus riippuu myös siitä, missä soditaan ja ketkä ovat osallisia.

Miksi bensan hinta nousee maailmantalouden takia?

Talouskasvu luo kysyntää öljylle, koska tuotteita valmistetaan enemmän ja tavaran täytyy kulkea paikasta paikkaan. Ihmiset saavat siis enemmän töitä, missä käydä ja samalla autoilu lisääntyy. Kun kuljetettavia raaka-aineita, tuotteita ja työntekijöitä on enemmän, kysyntä öljylle ja sitä kautta myös bensalle lisääntyy.

Talouden aktiivisuus siis lisää öljyn kysyntää ja sen myötä nostaa sen hintaa. Jopa pelkät odotukset talouskasvusta voivat nostaa öljyn ja bensan hintaa. Jos odotukset talouskasvulle ovat kovat, niin bensan hinta nousee jo ennen itse talouskasvun alkamista. Siksi bensan hinnan nouseminen voi olla hyvä merkki talouskasvua ajatellen.

Öljyn hinnan nousemisella on myös toinen puoli, joka ei ole talouskasvun kannalta hyvä. Kun bensan hinta nousee, se saattaa vaikuttaa kuluttajien käytökseen. Autoilevat ihmiset ja yritykset ostavat siis bensaa vähemmän, koska sen hinta nousee. Tämä vaikuttaa talouskasvuun tietenkin negatiivisesti, sillä korkeat hinnat laskevat bensiinin kulutusta.

Talouskasvun odotukset ja bensiinin hinta kiertävät siis tavallaan kehää. Korkeat odotukset talouden suhteen nostavat öljyn ja bensan hintaa, mutta korkea hinta saattaa aiheuttaa takapakkia talouskasvulle. Jos talouden näkymät ovat heikot, se laskee bensan hintaa, jolloin autoilu ja tavaroiden kuljettaminen onkin halvempaa. Halvat hinnat puolestaan voivat ruokkia talouskasvua.

Koronarajoitteiden purkamisen takia maailmantalous on lähtenyt voimakkaaseen nousuun, mikä nostaa bensan hintaa. Ihmiset ja tavarat liikkuvat enemmän kuin koronarajoitusten aikana, joten bensaa tarvitaan enemmän ja kysyntä nousee.

Dieselin ja bensan hinta nousee ja laskee maailmantalouden vaihtelun mukana.

Miksi bensan hinta nousee Suomen verotuksen takia?

Bensan hinta nousee Suomessa osittain verotuksen takia. Tällä hetkellä Suomessa on Euroopan Unionin kolmanneksi korkein polttoainevero, ja veroa maksetaan E95 bensiinistä 72 senttiä litralta. Verotus on korkeampaa ainoastaan Hollannissa ja Italiassa. Hollannissa polttoaineesta maksetaan veroa jopa 82 senttiä litraa kohti, ja Italiassa vastaava luku on 73 senttiä litralta (tilastot heinäkuulta 2021, Tax Foundation).

Euroopan Unionin keskiarvo polttoaineverolle on noin 0,56 euroa litraa kohden. Suomen polttoaineverotus on siis selvästi EU:n keskiarvoa korkeampaa.

Suomessa bensiinin hinnasta 60-75 prosenttia koostuu erilaisista veroista. Polttoainevero ei siis ole ainoa vero, joka vaikuttaa bensan hintaan. Autoilijan täytyy maksaa bensiinistä myös 24 prosentin arvonlisävero, joka lasketaan polttoaineen verollisesta hinnasta. ALV maksetaan siis myös polttoaineen hintaan sisältyvästä verosta. Tapahtuu siis tuplaverotus.

Jos E95-bensa maksaa tankkausasemalla 1,75 euroa, niin sen hinta ilman veroja on noin 0,69 euroa. Kun hintaan lisätään polttoainevero, hinta nousee noin 1,41 euroon. Lopullinen hinta saadaan, kun hintaan lisätään arvonlisävero, jonka suuruus on tässä tapauksessa 0,34 euroa. Hintaa bensalitralle tulee siis 1,75 euroa, josta veroa on 1,06 euroa.

Polttoaineen verotus on Suomessa Euroopan Unionin kolmanneksi kovinta. (Kuva: Tax Foundation)

Miten bensan hinnan nousu vaikuttaa suomalaisten elämään?

Bensan hinta voi nousta, koska talouden odotetaan kasvavan voimakkaasti. Koronarajoitusten poistuessa maailmantalous on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun, ja samalla bensan hinta nousee. Moni on kuitenkin huomannut, että liikkumisesta on tullut kalliimpaa, joten autolla ei ajeta yhtä paljon kuin ennen. Suomalaisten kulutus ja ostovoima on heikentynyt.

Bensan hinnan nousu ei vaikuta ainoastaan autoiluun, vaan se vaikuttaa kaikkeen, mitä kuljetetaan autoilla. Dieselin hinta vaikuttaa rahtiliikenteeseen, kuten rekkoihin. Kun polttoaineiden hinnat nousevat, myös tavaroiden kuljettaminen tulee kalliimmaksi. Ihmisten elinkustannukset siis nousevat, ja suomalaisten ostovoima heikkenee.

Bensan hinta puolestaan vaikuttaa siihen, miten kannattavaa ihmisten on liikkua töihin omalla autolla. Pitkien välimatkojen maassa, kuten Suomessa, työpaikat saattavat olla pitkän ajomatkan päässä. Ihmisten palkasta voi kulua iso osa pelkään bensiiniin. Tilanne korjaantuisi joko polttoaineen verotuksen pienentämisellä tai palkkojen nostamisella.

Sähköauton hankkiminen voisi olla myös yksi ratkaisu, mutta hyvät sähköautot ovat edelleen kalliita verrattuna polttomoottoriautoihin. Suomen latausverkosto ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt, sillä etenkin pohjoisessa latausasemien välit voivat olla liian pitkiä.

Talvella sähköauton toimintamatka voi jopa puolittua, kun taas polttomoottoriautolla pääsee aina saman matkan täydellä tankilla. Polttoaineen kulutus riippuu toki ajotyylistä. Sähköautojen akkujen kestävyys ja latauspisteet kehittyvät kuitenkin koko ajan, samalla myös hinnat tulevat alas.

Lue myös: Mikä on sähköautojen latauspisteiden määrä Suomessa?

Bensan hinnan nouseminen korottaa myös muiden elinkustannusten hintaa.

Yhteenveto siitä, miksi bensan hinta nousee

Bensan hinta nousee monesta eri syystä. Toiset syyt vaikuttavat nousuun enemmän kuin toiset, ja joihinkin syihin Suomi pystyy vaikuttamaan enemmän kuin toisiin. Suurimmat muutokset tapahtuvat maailmanmarkkinoilla, mutta kansallisilla päätöksillä pystytään myös vaikuttamaan paljon hintaan.

Bensan hintaan vaikuttavat tekijät:

 • Raakaöljyn kulutus
 • Opecin päätökset
 • Maailmantalous
 • Koronarajoitusten purku
 • Suomen polttoaineverotus
 • Politiikka ja konfliktit

Bensan hinta voisi laskea, jos talouden näkymät huonontuisivat maailmalla. Se ei olisi toki mukava tapa laskea bensan hintaa, mutta tehokas sellainen. Toinen keino vaikuttaa öljyn markkinahintaan olisi se, että jotain tapahtuisi Opec-maiden suhteissa. Jos maat esimerkiksi riitautuisivat, niin joku saattaisi livetä markkinakurista ja alkaa myymään öljyä huomattavasti halvemmalla.

Myös Suomen hallituksen päätökset vaikuttavat bensan hintaan. Jos hallitus esimerkiksi päättäisi, että elinkustannukset ovat nousseet liian suuriksi, se voisi laskea polttoaineen verotusta. Kannattaa muistaa, että bensan hinta ei vaikuta ainoastaan autoiluun, vaan myös kaikkien muiden asioiden hintaa. Myös ruoka ja sähkö voivat kallistua, mikä nostaisi elinkustannuksia yhä enemmän.

Bensan hinta riippuu verotuksen lisäksi myös muista tekijöistä.

Bensan hinnan laskeminen voisi tapahtua helposti esimerkiksi tuplaverotuksen poistamisella. Verojen laskeminen ei kuitenkaan ole ikinä helppo päätös, sillä valtion pitäisi saada verojen laskusta menetetyt rahat jollakin tavalla takaisin jostain muualta. Toisaalta veron laskeminen antaisi suomalaisille enemmän rahaa käytettäväksi muihin asioihin kuin bensaa. Se voisi nostaa ostovoimaa ja sitä kautta valtio saisi veronsa muuta kautta.

Bensiinin hinnan nouseminen ja hinnan vaihtelu ei siis ole mikään yksinkertainen yhtälö. Moni asia vaikuttaa hintaan, ja maailman tapahtumat vaikuttavat siihen, miten hinta kehittyy. Suomen verotuksella on toki myös yhtälössä osansa.

Lähteet:

Öljyn markkinahintaan vaikuttavat tekijät, Rissanen Aleksi (2016)

Tax Foundation – Gas taxes in Europe

Autoalan Tiedotuskeskus – Liikennepolttoaineiden verotus

Lue myös: Miten suojata auton katalysaattori varkauksilta?

Lue myös: Voiko sähköautolla vetää peräkärryä? Sähköauto ja peräkärry

9 kommenttia artikkeliin ”Miksi bensan hinta nousee ja mikä vaikuttaa hintaan?

 1. Paluuviite: Parhaat joululahjat autoilijalle 2021 | Projektiloota

 2. Paluuviite: Miten suojata auton katalysaattori varkauksilta? | Projektiloota

 3. Paluuviite: Arvonta – Voita Tramigon Premium OBD-lukija | Projektiloota

 4. Paluuviite: Miten katalysaattori toimii ja miksi se on kallis autonosa? | Projektiloota

 5. Paluuviite: Kiitos Kimi! Räikkösen viimeinen kisa ja Formula 1 -ura | Projektiloota

 6. Paluuviite: Mikä on Tramigon OBD-lukija ja miten se toimii? | Projektiloota

 7. Paluuviite: Miten hankkia katulaillinen karting auto? | Projektiloota

 8. Paluuviite: Miten vähentää bensan kulutusta? Auton kulutuksen pienentäminen | Projektiloota

 9. Paluuviite: LÄHTEET: Mikä nostaa POLTTOAINEIDEN hintoja ja miten HINNANNOUSU voi vaikuttaa arkeemme? // LIIKENNEVLOG – Risto Holopainen

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s